Choď na obsah Choď na menu
 


HYPERAKTÍVNY ŽIAK

 • Dieťa by malo sedieť v lavici samé, prípadne vedľa veľmi kľudného spolužiaka
 • Dbať na to, aby malo poriadok na lavici i v jej okolí
 • prípadne mu s usporiadaním vecí pomôcť. Nič navyše nemá odpútavať pozornosť žiaka od práce
 • Zopakovať pokyn k práci jednoduchou, jasnou formuláciou priamo žiakovi – podľa možnosti z očí do očí.
 • Priebežne a častejšie ako u iných žiakov sa zaujímať o plnenie daného pokynu, podľa potreby i častejšie usmerniť pozornosť na riešenie zadanej práce. Cieľom je naučiť dieťa zadanú úlohu dokončiť. Posilniť uvedené správanie povzbudením, pochvalou.
 • Neupozorňovať nadmerne, neprejavovať často nespokojnosť. Tolerovať pohybový nepokoj v lavici - do istej miery napomáha dieťaťu sústrediť sa na prácu /i keď to znie paradoxne/.
 • Umožniť viac pohybovej aktivity – napr. vynes toto do koša, rozdaj v tomto rade papiere, pozbieraj zošity a podobne. Pohyb pre žiaka znamená uvoľnenie, oddych.
 • Dať žiakovi najavo, že aj on dostane priestor na vyjadrenie svojho názoru, rozpovedanie zážitku. Pochváliť za aktívny záujem o niečo.
 • Učiť žiaka postupne vyčkať- odsúvať potrebu okamžite splniť prianie. Postupovať po menších krokoch.
 • Viac povzbudzovať – vieš to, začni, pokračuj, robíš to celkom dobre, ide ti to pekne, len pokračuj smelo ďalej. Návrat k práci možno docieliť aj neverbálne – dotykom na plece dieťaťa alebo pohladením po chrbte či hlave, niekedy sú tieto výzvy výraznejšie ako výzvy slovné.
 • Učiť žiaka vnímať rozdiel medzi prácou a oddychom- ak toto dokončíš, budeš mať chvíľu oddych – umožňovať „mini-prestávky“aj počas vyučovacej hodiny. A teraz zas pokračuj – - sústreď sa. Žiak by si mal navyknúť na určité pokyny – používať teda tie isté slová.
 • Častejšie striedať aktivity – písomná, ústna, pohybová.
 • Skúšať na známky nanajvýš počas prvých troch vyučovacích hodín. Zariadiť situáciu tak, aby dieťa odpovedalo tak sústredene a tak ako najlepšie vie.
 • Pri písomných prácach stáť pri jeho lavici alebo aspoň v dohľade žiaka – tým napomáhať v sústredení a snahe.
 • Zhovievavo hodnotiť úpravu písomných prác a písmo i celkovú telesnú obratnosť.
 • Striktne pristupovať v situáciách , kedy ruší prácu vo svojom okolí. Dať jasný a jednoznačný pokyn – nie hodnotiaci – povedať, čo môže robiť. Napr. poď ku mne, pozri na mňa, nehádž, počítaj, sústreď sa, píš a pod. Nie: nevyrušuj, prestaň, prečo nepíšeš? – takéto pokyny nie sú pre žiaka dosť konkrétne a priamo meniace jeho správanie.
 • V obdobiach výrazne zhoršenej výkonnosti a nepokoja sa dohodnúť s rodičmi žiaka, že si dáme tzv. „oddychový týždeň“ – treba zmierniť tlak a množstvo povinností na žiaka, poskytnúť touto formou oddych. Zhoršenie správania, nekľud i slabá výkonnosť signalizujú vždy preťaženosť dieťaťa. Malo by pritom ísť o dohodu medzi dospelými, dieťa o nej vedieť nemá. Sú to obdobia pred polrokom, jarné mesiace, skrátka keď výukový proces beží nepretržite 2-3 mesiace.
 • Úzko spolupracovať s rodičmi žiaka, prípadne aj so psychológom. Najmä v otázkach dohody a zhody na požiadavkách na žiaka a možných očakávaniach.

 NIEKOĽKO ZÁSAD V PRÍSTUPE K DEŤOM HYPERAKTÍVNYM, K DEŤOM S TZV. ADHD

 1. Zaviesť pravidelný denný režim. Optimálne rozvrhnúť čas na prácu a odpočinok. Dbať na dostatočne dlhý a hlboký spánok, ako aj na oddych vo forme dostatku pohybovej aktivity vonku.
 2. Dbať na to, aby dieťa nebolo vystavené nadmernej námahe a únave. Neskôr sa to prejaví u neho zvýšeným pohybovým nepokojom. Postupne ho viesť k rešpektovaniu pokynov dospelých ako aj k dodržiavaniu pravidelnosti v dennom režime.
 3. Výchova má smerovať predovšetkým k upevňovaniu základných spoločenských návykov, ktoré je potrebné veľmi trpezlivo a počas dlhého obdobia precvičovať. Je pri tom potrebný osobný dohľad a vplyv. Nemožno sa spoliehať len na to, že dieťaťu sme dali slovný pokyn. Inštrukcie, ktoré dávame dieťaťu, majú byť vždy konkrétne a jasne formulované.
 4. Nedať najavo výchovnú neistotu a bezradnosť.
 5. Nedopustiť vyhrotenie neželaných prejavov správania, resp. konfliktných situácií. Snažiť sa pohotove a rozumne výchovne zasiahnuť už pri ich vzniku, pretože v rozvinutej problémovej situácii už dieťa často nie je prístupné usmerneniu. Dať pozor na reakcie detského kolektívu. Nedopustiť, aby podporovali neželané formy správania sa dieťaťa. Pritom by však dieťa nemalo mať medzi spolužiakmi pocit, že jeho postavenie v triednom kolektíve je rovnaké ako postavenie ostatných spolužiakov.
 6. Využívať motiváciu pochvalou – všímať si pozitívne prejavy v správaní, nepoukazovať zbytočne často na neposlušnosť. Predchádzať jej zvýšenou pozornosťou venovanou práci a správaniu dieťaťa. Mať tak možnosť včas správanie usmerniť. Nikdy nepripomínať už raz potrestané priestupky.
 7. Nesľubovať ako odmenu rôzne výhody, ktoré sú viazané na splnenie niektorých požiadaviek po dlhšej dobe – - pre dieťa je významná jedine prítomnosť.
 8. Viesť dieťa k prežívaniu problémov jemu blízkych ľudí a rovesníkov, k ich porozumeniu v konkrétnych situáciách. Postupne korigovať zatiaľ prevažne egocentrické hodnotenie sociálnych situácií dieťaťom.
 9. Pri školskej práci sa odporúča pracovať v krátkych intervaloch /15-25 minút/, s dlhšími prestávkami, dávať pozor na únavu, ktorá sa niekedy prejaví zvýšeným nepokojom až v popoludňajších hodinách.
 10. Zapojiť čo možno najviac zmyslov – zrak, sluch, hmat – pri každej činnosti, upútať tak lepšie a na dlhší čas pozornosť. Pri neúspechu povzbudiť k ďalším pokusom, poukázať na zlepšenia. Viesť tak dieťa k úsiliu prekonávať prekážky.
 11. Neupozorňovať zbytočne často na pohybový nepokoj. Tolerantnejšie hodnotiť úroveň písania, kreslenia, manuálnej práce s menšími predmetmi.
 12. Nezabúdať na to, že napriek zvýšenej pozornosti a usmerneniu dospelých sa výchovný efekt nedostaví v krátkom čase. Zlepšenia budú pribúdať len pomaly. Napriek tomu sa snažiť v cielenej výchove vytrvať, nestrácať nádej na zlepšenie, stanoviť si primerané výchovné ciele a očakávania.
 13. Výchovné pôsobenie rodina – škola má byť jednotné. Snažiť sa o dobrú spoluprácu a dôveru medzi rodičmi a učiteľom. Učiteľ by mal poukázať na zlepšenia u dieťaťa a pomôcť rodičom v krízových obdobiach výchovnej bezradnosti, ktoré sa zákonite vyskytnú.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ADHD

(Jana Saksová, 20. 2. 2013 11:30)

Tiež mám tretiaka s ADHD, i ked vedenie školy dostalo posudky a papiere o stave mojho syna, určite to nerešpektuju/ okrem nehodnotenia diktátov/ už polrok vypisuju dennodenne poznámky typu...vyrušuje, neposlúcha, zabudol si....už viac nevládzem, syn je z toho veľmi nešťastný....triedna učiteľka sa k nemu správa hrubo, nadávky typu...buchta, zloba, hnusniak sú den, čo deň.....

Re: ADHD

(Katka, 21. 10. 2014 14:35)

Dobrý deň
všetko je to o prístupe učiteľa k žiakovi, to isté mám aj ja. Syn je vyčerpaný a ja tiež. K ADHA máme ešte aj dislexiu a pani učiteľka povie musí samostatne pracovať. podľa pokynov má sa syna spýtať či chápe zadanej otázke a potom pokračovať. Ale to už je na pani učiteľky veľa. Dcéra je diskalkulička a to isté. Pani učiteľka z matematiky stále chcela dokázať, že moje dieťa je sprosté a nie že má poruchu.
Držím palce.

Re: ADHD

(Paľo, 28. 2. 2013 11:27)

Nám sa stalo čosi podobné, vyriešikli sme to zmenou školy, hoci syn musel dochádzať dosť ďaleko. A sťažnosť na triednu, pretože hrubo uráža a ponižuje dieťa. Neustále vypisovanie poznámok je kontraproduktívne, frustruje dieťa (aj rodiča) a určite ho nedonúti zmeniť sa.

Re: ADHD

(MIRIAM, 29. 3. 2013 2:34)

Určite odporúčam konfrontácie s riaditeľom školy a žiadať dieťa do inej triedy, ak nie školy. Vidím, že učiteľ sa správa veľmi neeticky a neprofesionálne..MIRIAM

Sebi ADHD,dysfazia reci

(martina, 15. 1. 2013 14:49)

Dnes dobrý deň,
Dnes,sme oficiálne dostali správu zo psychologického vyšetrenia
Kde nám stav zhodnotili syndróm ADHD, porucha reči v zmysle dysfázie.
Chcem sa spýtať môj syn Sebastian je žiakom 1 ročníka ako docielime aby bol rešpektovaný a hlavne
aby mu v škole zohľadnili hodnotenia pri práci a pod. obávam sa že že mu nebudú nápomocný
Ďakujem

Re: Sebi ADHD,dysfazia reci

(michaela, 4. 2. 2013 14:12)

dobry den .aj moj syn tretiak ma adhd a v škole ma individualne učenie,ktore odporučila CPPP.Iba v psychologickej poradni vam možu urbit vyučovaci plan pre potreby dietata a škola ho musi rešpektovat.Držim prsty.

zásady

(Ante, 23. 1. 2013 21:30)

Toto co ste napisali treba dat precitat vsetkym ucitelom vratane vedenia skoly a podla tychto zasad by mali aj postupovat, hlavne v nadanych triedach, lebo podla mojej susedy a inych obcanov mesta je tam riadna divocina.