Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na našej stránke. Akékoľvek otázky môžete konzultovať s Blankou a Gabikou  v ZŠ A. Kmeťa Levice, pavilón A, vpravo, 1.poschodie; druhá kancelária -prízemie...denne medzi 13.00-15.00 hodinou, alebo  dohodnutom individuálnom stretnutí.

 Teší sa na Vás Blanka a Gabika 

Dávam do pozornosti IPčko.sk je internetová poradňa pre mladých

http://ipcko.upside.sk/

 

 

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa problém pri učení?

 

  Oslovte  triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie(kontakt nižšie) zrealizujú psychologické a  následne špeciálnopedagogické vyšetrenie (vždy je prvé psychologické vyšetrenie). Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu  u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

 

 

   Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje. Po stanovení diagnózy je dôležitá spolupráca rodiny a školy a stabilná domáca príprava dieťaťa do školy, ktorú zabezpečuje rodič.

 

  1. CPPPaP, Levice, Mierová 1, kontakt  036/6312903 (pri gymnáziu)
  2. CŠPP pri ŠZŠ, Levice, Z.Nejedlého 41, kontakt   036/6226620 (sídl. rybníky 1)
  3. CŠPP pri ŠZŠ, Želiezovce, kontakt 036/7712702
  4. Súkromné CŠPP, Levice, Mlynská 1, 0905628446 (mlyn na poschodí)
  5. Súkromné CŠPP, Levice, J.Švermu 8, 0905362219 (9. ulica)                    
  6. Súkromné CŠPP LOGOMI, Levice, Nábrežná 1, 0903697851 (poliklinika Sanat)

 

 

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom

( i rodičom  ) účinne pomohlo  a  tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali

úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej  práce . . .“

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum

cvičenia z MAT

Datum: 5. 9. 2012
Fotografií: 24
Zložiek: 0

cvičenia zo SJ

Datum: 5. 9. 2012
Fotografií: 67
Zložiek: 0

rôzne pomôcky

Datum: 5. 9. 2012
Fotografií: 22
Zložiek: 1
 

Fotografie