Choď na obsah Choď na menu
 


NAJČASTEJŠIE PORUCHY UČENIA:

DYSLEXIA – porucha čítania
DYSGRAFIA – porucha písania
DYSORTOGRAFIA – porucha pravopisu
DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností

NAJČASTEJŠIE PORUCHY SPRÁVANIA:

ADD – porucha pozornosti,
ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
HYPOAKTIVITA – celková spomalenosť

  Dyslexia

– je porucha prejavujúca sa v čítaní. Úroveň čítania je nižšia než všeobecná inteligencia.
Môže postihovať rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu.

Prejavy:

• zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ...
• zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g...
• zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l
• zámena poradia písmen v čítaných slovách
• vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova
• ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu
• nerozlišovanie kvality písmen, slabík / zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík /

  Dysgrafia

– je znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania.
Porucha postihuje grafickú /formálnu stránku / písomného prejavu, nie obsahovú.

Prejavy:

• nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen
• dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť
• nesprávny sklon písma
• zrkadlové tvary písmen
• zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, búd, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l,

  Dysortografia

– je porucha učenia prejavujúca sa v pravopise. Nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov.

Prejavy:

• ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li
• písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom
• problematika krátkych a dlhých samohlások
• nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen
• nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách

  Dyskalkúlia

– je porucha matematických schopností.
Ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

Prejavy:

• dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi
• dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.
• nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla
• nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle
• má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel /píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly/
• dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie...
• geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov

  ADHD

– je porucha pozornosti s hyperaktivitou.
Zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

Prejavy:

• dieťa s ADHD je veľmi živé, neposedné
• často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút
• má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené
• dieťa je ťažko ovládateľné

   ADD

- je porucha pozornosti.
V podstate má rovnaké príznaky ako dieťa s ADHD, ale s tým rozdielom, že sa u neho neprejavuje nadmerná aktivita, agresivita ani prehnaná impulzívnosť. Sú to deti, ktoré potrebujú rovnako ako deti s ADHD veľmi citlivý prístup, podporu, motiváciu a v niektorých prípadoch a situáciách možno i konkrétny návod na to, ako sa majú správať.

Prejavy:

• je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné
• mnohokrát ide o plachého samotára
• taktiež má veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti

  HYPOAKTIVITA

– je celková spomalenosť dieťaťa

Prejavy:

• dieťa je pomalé, ťažkopádne, neobratné
• je to skôr plachý samotár
• je mnohokrát bez záujmu

Na liečenie týchto porúch sa musí podieľať tím odborníkov ako sú:
detský lekár, detský psychológ, špeciálny pedagóg, homeopat.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ako ďalej

(Noro, 24. 1. 2012 9:59)

dobrý deň ako ďalej mám dcéru,ktorá končí alebo skôr by chcela skončiť 9 ročník ZŠ no problém (matematika) má síce posudok od špeciálneho psychológa no učiteľka si tvrdí svoje nehlási sa,na hodinách matematiky je neaktívna,po rozhovore s učiteľkou matematiky som nedošiel žiadnemu riešenie stále tvrdila svoje a neviedlo to nikam.na všetkých stránkach sa píše mala by zostať v škole s ostatnými žiakmi a neriešiť prestup na špeciálnu školu či triedu ale pozerať sa ako sa dcéra trápi a zas na pol roka dostala z matematiky znova /nedostatočnú/tak pekná motivácia od učiteľky z matematiky,vyvolávať odpor k tomuto predmetu.

Re: ako ďalej

(Blanka, 25. 1. 2012 19:58)

Kontaktujte skolskeho specialneho pedagoga na skole vasej dcery a ucitelku matematiky. Dohodnite si stretnutie a porozpravajte sa. Ak ma dcera dyskalkuliu-poruchu matemet,schopnosti, ma v posudku z poradni napisane ako postupovat pri vyucbe a respektovat danu poruchu. Porucha nie je opravneny dovod na preradenie dietata do sp.skoly. Na to musi mat psychologicke vysetrenie, ktore stanovuje vysko IQ pod normal...pod hranicne pasmo. Snad som Vam pomohla.

Re: ako ďalej

(lp, 4. 9. 2012 9:53)

dobry den nie som odborníčka, študujem odbor liečebnej pedagogiky a podla toho co píšete sa treba asi len dcérke troška povenovat, urobit z učenia hru, aj ked je 9 viatačka stačí urobiť napr. z číslic zvieratká , cukríky atd... skúste si preštudovať metody Marie Montessory. držím pršteky, a ak sa pani učiteľka takto správa.... nie je ľudská... a dcérku nedávajte na špeciálnu školu.....